Sklep Polus Optyk Breadcrump Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Studio Optyczne Urszula Polus
  Siedziba: Olsztyn, ul. Wańkowicza 5,
  NIP: 739-297-32-72 REGON 510819700

  Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 5. Dane osobowe podawane w formularzu logowania, rejestracji i kontaktu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto w naszym sklepie internetowym, to przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, , adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) lub nazwę i adres prowadzenia działalności

 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. Wysyłki newslettera prowadzone są przez platformę Freshmail. Administrator podpisał umowę na powierzenie danych osobowych z platformą Freshmail.

 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  c. w okresie wykonywania umowy, którą z nami zawarłeś, a także w czasie, przez który mógłbyś wnieść reklamację lub pozew do sądu.
  b. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli np. zapisałeś się na newsletter.

  czyli

  Twoje dane zbieramy w celu:
  – zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej
  – wysyłki informacji marketingowych drogą email przez platformę Freshmail jeśli wyraziłeś na to zgodę

  4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego są:
  – poczta lub przewoźnik kurierski w zależności od sposobu dostawy która została wybrana (Administrator udostępnia Twoje dane w celu realizacji przesyłki)
  – płatności elektroniczne wykonywane są przez platformę Przelewy 24. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

3. Dostęp do treści danych poprawianie danych i ich kontrola

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mailoptyk-olsztyn@wp.pl

 3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 4. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 6. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom chyba że są upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa.

 7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

4. Pliki cookies

Witryna www.sklep.polusoptyk.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.